Regulament concurs - Castiga o Baie de ultrasunete de 6L!

Regulament Concurs Facebook

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Castiga o Baie de ultrasunete de 6L!” (denumit in continuare „Concursul”) este SC Alereb SRL, cu sediul in Oradea, str. Mihai Viteazul, nr.6A. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 1 – 30 Noiembrie 2020 pe pagina de Facebook Alereb SRL, https://www.facebook.com/alereb.oradea

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea profesionala in domeniul medicinei, domeniul ingrijirii profesionale cosmetice si manichiura/pedichiura, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezident in Romania, cu varsta peste 18 ani, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Prin înscrierea şi participarea la Concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale să fie înregistrare în baza de date a Alereb SRL, să fie prelucrate şi utilizate de acesta în scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor concursului, activităţi de marketing direct prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator. Acordul se va considera obţinut din partea utilizatorului în momentul în care acesta se înscrie în concurs.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Alereb SRL de pe Facebook si pe site-ul www.dentalfarma.ro. Utilizatorii se pot inscrie in concurs exclusiv in perioada 1 – 30 Noiembrie 2020, urmand urmatorii pasi, astfel:

1. Intra pe pagina Alereb SRL de pe Facebook

2. Da LIKE postarilor aniversare de pe pagina sus amintita, care fac parte din grupul de postari apartinand categoriei “Aniversam 10 ani cu preturi expozive! E aniversarea noastra, dar e cadoul tau de reduceri”

3. DISTRIBUIE public postarile in pagina proprie;

4. ETICHETEAZA un prieten sau cunostiinta, care isi desfasoara activitatea profesionala in domeniul medicina dentara;

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si urmarea pasilor sus mentionati.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu o Baie de curatare cu ultrasunete Collin 60 de 6L, marca Woson, in valoare de 1.430lei (tva inclus). Nu se va acorda contavaloarea produsului in locul produsului fizic.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Câştigătorul va fi desemnat de către organizator printr-o comisie care va asista la tragerea la sorţi efectuată prin intermediul platformei random.org, in data de 5.12.2020. Câştigătorul va fi anunţat prin intermediul postării de anunţare a concursului şi va trebui să transmită datele complete de identificare prin intermediul unui mesaj privat transmis către organizator prin intermediul platformei de socializare Facebook. Datele complete de identificare includ următoarele informaţii enumerate:

nume şi prenume

număr de telefon

adresa de e-mail validă.

După validare, organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa câştigătorii si pe pagina https://www.facebook.com/alereb.oradea

După desemnarea câştigătorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigatorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 5.12. 2020 dupa incheierea jurizarii, astfel: i se va afisa numele pe pagina Alereb SRL de pe Facebook intr-o postare dedicata.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va extrage altul nou. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el. . Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câştigător nu poate fi contactat şi va fi invalidat, din cauza faptului că nu a reuşit să comunice datele sale de contact prin intermediul mesajului privat.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 30 Noiembrie 2020, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook al Alereb SRL sip e site-ul www.dentalfarma.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/alereb.oradea sau pe www.dentalfarma.ro

SECTIUNEA 11. Limitarea răspunderii

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiţiei sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiţiei.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi cu privire la orice aspect legat de desfăşurarea Concursului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Oradea. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data finalizării concursului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamaţie.